19 Haziran 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaDernekten HaberlerSağlık Hizmetlerinin Devri Hakkında Genelge

Sağlık Hizmetlerinin Devri Hakkında Genelge

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.18.100.100. 24.12.09 * 19779

Konu: Sağlık Hizmetlerinin Devri

&hellip&hellip&hellip&hellip. BAKANLIĞINA

&hellip&hellip&hellip&hellip. BAŞKANLIĞINA

&hellip&hellip&hellip&hellip. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

&hellip&hellip&hellip&hellip. VALİLİĞİNE

&hellip&hellip&hellip&hellip. REKTÖRLÜĞÜNE

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında

“Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci üç yıl içinde tamamlanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin (5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler hariç olmak kaydıyla) sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin işlemlerinin genel sağlık sigortası kapsamına alınarak 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülmesi kararı alınmıştır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının kapsamı dışında kalan kamu personelinin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetleri, 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaya başlanacak, bir diğer ifade ile kamu personeli de 15/01/2010 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

Bu itibarla, kamu personeli ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin özel sağlık kurum ve kuruluşlarından almakta oldukları sağlık hizmetlerine ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- Kamu kurumlarının, genel sağlık sigortasına devredilen personeli adına sağlık hizmeti sağlanmasına ilişkin görevleri devir tarihinde sona ermekte olduğundan, 14/01/2005 tarihli Özel Sağlık Kurum/Kuruluşları Tedavi Protokolü ve bu protokol esas alınarak Maliye Bakanlığı ile özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında imzalanmış olan sözleşmeler, genel sağlık sigortasına devredilen kamu personeli açısından devir tarihi olan 14/01/2010 tarihinin bitimi itibariyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erecektir. Dolayısıyla, 15/01/2010 tarihinden itibaren yeni sözleşme talebi ile Bakanlığımıza başvuruda bulunulmayacak ve mevcut sözleşmeler gereği gönderilmekte olan değişiklik bildirimleri de bundan böyle Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

2- Özel sağlık kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile hizmet alım sözleşmesi yapmış olmaları kaydıyla söz konusu sözleşme hükümleri çerçevesinde, genel sağlık sigortasına devredilen kamu personeli ve aile fertleri için genel sağlık sigortalısı ve hak sahipleri olarak hizmet vermeye devam edecekler, vermiş oldukları sağlık hizmetlerinin bedeli için Sosyal Güvenlik Kurumu adına fatura düzenleyeceklerdir.

Devir tarihinden önce başlayıp, devir tarihinde ve takip eden günlerde devam eden tedaviler için, dönem sonlandırması yapılacaktır. Buna göre tedavinin devir tarihinden önce başlayıp, 15/01/2010 tarihinde veya takip eden günlerde devam etmesi halinde, 14/01/2010 (dahil) tarihine kadar sağlanmış olan tedaviler kamu personelinin kurumuna fatura edilecek, 15/01/2010 tarihinden itibaren verilmiş olan tedaviler ise Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilecektir.

3- Bakanlığımız ile sözleşme imzalamış olmakla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu ile hizmet alım sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, devir tarihine kadar (14/01/2010 tarihi dahil) vermiş oldukları sağlık hizmetleri için kamu personelinin kurumuna fatura düzenleyecekler, bu tarihten sonra verilen sağlık hizmetleri için fatura düzenleyemeyeceklerdir.

Genel sağlık sigortası kapsamına devredilen kamu personelinden ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile hizmet alım sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurumlarında 14/01/2010 tarihi itibariyle yatarak tedavileri devam eden ve başka bir sağlık kurumuna sevki mümkün olmayanların, 15/01/2010 tarihinden itibaren devam eden tedavilerine ait giderler de kamu personelinin kurumuna fatura edilecektir.

Ancak, bu şekilde sağlanan tedaviler sonucu taburcu edilenlerin tedavinin yapıldığı sağlık kurumu tarafından kontrol muayenesine çağrılmaları halinde, kontrol muayenesine ait giderler kamu personelinin kurumu tarafından karşılanmayacaktır.

4- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işletme ruhsatı alarak faaliyet gösteren ve Bakanlığımız ile anlaşma yapmış olan özel polikliniklerden, genel sağlık sigortası kapsamına devredilen kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için 15/01/2010 tarihinden itibaren sağlık hizmeti alınmayacak ve sadece bu tarihten evvel sağlanan tedavilere ilişkin giderler ilgililerin kurumlarına fatura edilecektir.

5- 15/01/2010 tarihi itibariyle Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçilmiş olacağından, genel sağlık sigortasına devredilen kamu personeli için bu tarihten itibaren özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlanan tedavilere ilişkin giderler ilgililerin kurumları tarafından hiçbir şekilde karşılanmayacaktır. Kamu kurumları tarafından 15/01/2010 tarihinden önce sevk evrakı düzenlenmekle birlikte özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 15/01/2010 tarihinde veya daha sonraki bir tarihte hasta giriş kaydı yapılmış olanlar için de kamu kurumlarınca tedavi gideri ödemesi yapılmayacaktır.

6- Genel sağlık sigortasına devredilen kamu personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için 07/02/2009 tarihinden önce geçerli olan hükümler çerçevesinde serbest diş hekimliklerinde veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ortodontik diş tedavisine başlanan ve 07/02/2009 tarihinden sonra yeni bir sevk yapılmadığı halde önceki sevklerine dayanılarak bu tedavileri devam edenlerin 15/01/2010 tarihine kadar tamamlanmış olan tedavileri için, en geç 22/01/2010 tarihine kadar tedavi faturaları düzenlenecek olup, bu durumda olanlar için 15/01/2010 tarihinden itibaren yapılan tedavilere karşılık olarak kamu kurumlarınca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Bilgilerini ve gereği yerine getirilmek üzere durumun iliniz dahilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakan

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular