19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img

Üyelik Türleri

Derneğin asil ve fahri (Onursal) üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Madde – 6 Derneğin asil ve fahri (Onursal) üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

ASİL ÜYELİK

Dernekler yasasının ön gördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş sağlık işletmeleri ve birimlerin kuruluş sahipleri ve kuruluş temsilcileri üye olabilir. Kuruluşu temsilen katılacak kişilerin sayısı İç Yönetmelikte belirlenir.
Genel Kurulca saptanan giriş ödentisini ödeyen ve üyelik bildirim formunu tam ve doğru olarak dolduran gerçek kişiler asil üye adayı olarak iş yerlerinin bulunduğu en yakın şubeye üye olabilirler.
Dernek üyesi üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyelerdir. Üyenin hakları gereken konuları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturan yada oluşturacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

FAHRİ (ONURSAL) ÜYELİK

Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, sağlık hizmetlerinde, insanlığa, bilim ve tekniğe, çevre ve sivil kurumların ve toplumun gelişmelerine katkıda bulunan üyeler arasında iki üyenin önerisi, Şube Yönetim Kurulunun kararı ile seçilir ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile oylanır. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değildirler.