19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img

Amaçlar

Derneğimizin başlıca amaçları şunlardır:

 • Sağlık işletmecilerinin hak ve menfaatlerinin korumak ve geliştirmek,
 • Çalışanların hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirilmek,
 • Sağlık işletmeleri arasında dayanışmayı ve birliği sağlamak,
 • Üyelerini, resmi ve özel kurum, kuruluşlar karşısında temsil etmek,
 • Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Sağlık mevzuatının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı vermek,
 • Sağlık politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında aktif görev almak,
 • Genelde ülke sağlık hizmetlerinin gelişmesine özelde ise özel sağlık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Sağlık işletmelerine yönelik standardizasyon çalışmalarını yapmak, geliştirmek,
 • Üye sağlık işletmelerinin denetimlerini yapmak, ortak hizmet sunum standartları geliştirmek,
 • Sağlık hizmetlerinde akreditasyonun gelişmesini sağlamak,
 • Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak,
 • Aynı amaçlara yönelik olarak kurulmuş diğer ulusal veya uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirmesine destek olmak ve katkıda bulunmak