19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img
Ana SayfaDernekten HaberlerSağlık Bakanlığı Özel Hastanelerin Branş İlavesine İlişkin İşlemelerini Yeniden Düzenledi.

Sağlık Bakanlığı Özel Hastanelerin Branş İlavesine İlişkin İşlemelerini Yeniden Düzenledi.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0 THG.0.79.00.01/5370-4910
Konu : Özel hastanelerin uzmanlık dalı ilave işlemleri

&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE/39
İlgi: a) 24.03.2004 tarih ve 4725/39 sayılı Genelge
b) 16.03.2007 tarih ve 5335 sayılı yazımız.

Özel Hastanelerin ruhsatlarında kayıtlı hasta kabul ve tedavi edecekleri uzmanlık dallarında değişiklik yapılmalarına ilişkin ilgi (a) sayılı Genelge ile Valilikçe uzmanlık dalı ilavesi uygun görülmesi halinde uzmanlık dalı ilavesi işlemine esas olarak hazırlanan dosyanın İl Sağlık Müdürlüklerinde muhafaza edilerek valilik oluru ve ruhsat aslının Bakanlığımıza gönderilmesi istenilmiş, ilgi (b) yazımız ile özel hastanelerin yoğun bakım üniteleri ile hastanenin fiziki yapısında değişiklik yapılmasını gerektiren özellik arz eden uzmanlık dallarının ilavesine ilişkin işlemlerde belirtilen belgeler ile birlikte projelerin gönderilmesi talep edilmişti.

Özel hastanelerin ruhsatlarına veya faaliyet izin belgelerine uzmanlık dallarının ilave edilmesi işlemlerinde yaşanılan sorunların giderilmesi amacıyla yukarıda belirtilen ilgi (a) Genelge ve ilgi (b) yazımız iptal edilmiş olup, bundan sonraki uygulamalar aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Buna göre ruhsatlı özel hastanelerin uzmanlık dalı ve bu uzmanlık dallarının gerektirdiği yoğun bakım ünitelerinin ilavelerine ilişkin taleplerinde aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat edilecektir.

1- İlavesi istenilen uzmanlık dalının ve yoğun bakımların isimlerini belirten hastane mesul müdürlüğünün talep dilekçesi,

2- İlavesi istenilen uzmanlık dalında kamuda çalışmayan ve tam gün esasına göre çalışma saatleri belirtilerek düzenlenmiş uzman hekim ile yapılmış sözleşme aslı veya onaylı örneği ile onaylı diploma örneği,

3- İlavesi istenilen uzmanlık dalının gerektirdiği diğer personele ait sözleşmeler ve onaylı diploma örnekleri,

4- İlavesi istenilen uzmanlık dallarının veya yoğun bakım ünitelerinin Yönetmelik Ek-3’e göre düzenlenmiş ve hastane mesul müdürlüğünce onaylanmış tıbbi araç gereç listesi,

5- Hastane ruhsatına esas onaylı proje ile ilgili belediye tarafından onaylı iki takım mimari proje (ilavesi istenilen uzmanlık dalı veya yoğun bakım ünitelerinin tesis edildiği yeni düzenlemeyi gösteren),

6- Faaliyet İzin Belgesi (Henüz faaliyet izin belgesi düzenlenmemiş olanlar için ruhsat), Yukarıda belirtilen belgelerin kontrolünden sonra Müdürlük tarafından yapılacak işlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile birlikte hastanenin mahallinde incelenmesi ile hastanenin tüm özelliklerini belirtir ayrıntılı müşterek teknik rapor düzenlenir. (Ruhsata esas durumunda değişiklik olup olmadığı, tadilat yapılıp yapılmadığı belirtilecektir.)

2- İlavesi istenilen dallarda Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeterli tıbbi donanım, araç-gereç ve personel yönünden yeterli olup olmadığı hususlarını içerir ilgili uzman dal raporu hazırlanır.

3- İlavesi istenilen uzmanlık dallarının, yoğun bakım ünitelerinin ve birimlerin Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olup olmadığı alınacak Valilik Olurlarında belirtilir.

4- İlavesi istenilen uzmanlık dalına ayrılan en az bir hasta yatağı olma şartı aranır.

5- Kardiyovasküler cerrahi uzmanlık dalı için gerekli poliklinik odası, ameliyathane salonu ve yoğun bakım ünitesinin uygunluğu aranır. Söz konusu uzmanlık dalının ilave edilebilmesi için kardiyoloji uzmanlık dalının hastane ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı bulunması veya kardiyovasküler cerrahi ile kardiyoloji uzmanlık dalının birlikte ilavesi yapılması gerekir.

6- Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalı için doğumhane sancı odasının, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin ve polikliniklerin Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygunluğu aranır.

7- İlavesi istenilen uzmanlık dallarının ilavesinin uygun görülmesi halinde alınacak Valilik Oluru ile birlikte faaliyet izin belgesine işlenmesi amacıyla faaliyet izin belgesi Bakanlığa gönderilir. (Henüz faaliyet izin belgesi düzenlenmemiş ise ruhsat gönderilir)

8- İlavesi istenilen uzmanlık dallarının ve/veya ünitelerin ilavesi işlemine esas olarak hazırlanan dosya Bakanlığa gönderilmeyerek Müdürlük bünyesinde muhafaza edilecektir.

9- Valiliğin talep edilen uzmanlık dallarının ve/veya ünitelerin ilavesinin uygun görmesi halinde özel hastaneler, ilavesini talep ettikleri uzmanlık dallarının Bakanlıkça faaliyet izin belgesine işlenmesini beklemeden hasta kabul ve tedavisine başlayabilirler,

10- Yönetmelikte yer almayan ve özellik arz eden uzmanlık dallarının ilavesi talep edilmesi durumunda talep edilen uzmanlık dalı ile ilgili asgari standartlar Özel Hastaneler Teknik Komisyonu tarafından belirlendikten sonra uzmanlık dalının ilavesi işlemleri komisyon kararı doğrultusunda Valilikçe yapılacaktır.

11- Özel hastanelerle ilgili olarak uzmanlık dalları ve ünitelerin ilavesi işlemleri hariç yapılan diğer işlemler daha önce yürütüldüğü şekliyle yapılmaya devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm.Dr.O.Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Bakan a.
Müsteşar V.
Dağıtım :
– Özel Hastane Bulunan 53 İl Valiliğine

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU
RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular