19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriOrgan Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı tarafından Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik hakkında ilan bugün ki Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 15.04.2013 olarak belirlenmiştir.

İlgili duyuru aşağıdaki gibidir.

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU

Sağlık Bakanlığından:

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan “Böbrek-Karaciğer Nakli Merkezi Lisans Belgesi” başvuru şartları ve yeterlilikkriterleriaşağıda belirtilmiştir.

BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ İÇİN

İLLER

DEVLET (A)

VAKIF ÜNİVERSİTESİ (B)

ÖZEL HASTANE (C)

ANKARA

1

1

İSTANBUL

2

1

İZMİR

1

1

TOPLAM

4

3

KARACİĞER NAKLİ MERKEZLERİ İÇİN

İLLER

DEVLET (A)

VAKIF ÜNİVERSİTESİ (B)

ÖZEL HASTANE (C)

ANKARA

0

1

İSTANBUL

2

0

İZMİR

1

0

TOPLAM

3

1

Başvuru sahibi

a) Gerçek veya Tüzel kişi olmalıdır.

b) Gerçek kişiler ile Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin ve yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin ve mesul müdür ve müdür yardımcıları hakkında26/9/2004tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile taksirli suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtik&acircp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleşmiş mahk&ucircmiyet kararı bulunmamalıdır.

&bullVakıf üniversitesi başvurularında (B sınıfı) tıp fakültesi eğitim yetkisi almış olan vakıf üniversiteleri müracaat edebilir.

Mali yeterlilik kapsamında

Özel hastaneler için

&bulla)Organ nakli merkezleri özellikli birim olması nedeni ile teknik yeterlilik şartlarını sağlayan sağlık kuruluşlarında bu hizmetin verilmesi mümkün olduğundan hali hazırda faaliyette olan ve bu şartları taşıyan hastaneler için Bakanlıkça düzenlenmiş hastane faaliyet izin belgesi ve uzmanlık kadrolarının ibraz edilmesi durumunda mali yeterlilikkriteriaranmaz.

&bullb)Bakanlıkça hastane ön izni alarak hastane yatırımı devam eden ve henüz faaliyete geçmeyen sağlık kuruluşlarında, hastane ön izin belgesinin ibraz edilmesi ve teknik yeterlilikteki şartları sağlayacağını taahhüt etmesi durumunda mali yeterlilikkriteriaranmaz.

&bull(a) ve (b)’de belirtilen şartları sağlayamayan gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları mali yeterlilik yönünden reddedilir.

Vakıf üniversiteleri için

&bulla)Hali hazırda faaliyette bulunan hastanesi olduğunu ve teknik yeterlilik şartlarını taşıdığını belgeleyenlerden mali yeterlilikkriteriaranmaz.

&bullb)Bünyesinde hastane bulunmayan vakıf üniversiteleri teknik yeterlilikteki şartları sağlayacağını taahhüt etmesi durumunda mali yeterlilikkriteriaranmaz.

Devlete ait üniversite hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastaneleri ve devlet hastaneleri için teknik yeterlilikteki şartları sağlayacağını veya taşıdığını belgelemesi durumunda mali yeterlilikkriteriaranmaz.

Teknik Yeterlilik Kapsamında

&bull01.02.2012 tarihli ve 28191 sayılı ResmiGazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği ile Makamın 13.02.2012 tarihli ve 6157 sayılı Onayları ile yürürlüğe giren Organ Nakli Merkezleri Yönergesi hükümlerinde yer alan Böbrek ve Karaciğer Nakli Merkezi için bildirilen personel, birim ve donanımı sağlar/sağlayacağını taahhüt eder.Organ nakli merkezleri lisans belgesi cihaz ve uzmanlık kadroları tahsis hakkı vermez.

&bullLisans belgesinin verildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde böbrek ve/veya karaciğer nakli faaliyet izin belgesi alamayanlar teknik yeterliliği sağlayamamış sayılır ve lisans hakkını kaybeder.

Yasal Yeterlilik Kapsamında

&bull30.11.2012 tarihli ve 28483 sayılı ResmiGazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği 7 inci maddesinde yer alan şartları sağlamış olmak.

&bullLisans belgesini almaya hak kazananlar 2 (iki)yıl içerisinde faaliyete geçmekle yükümlüdür.

&bullLisans süresi, Bakanlıkça Lisans Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 10 (on) yıldır.

Genel Hükümler:

&bullLisanslar planlamaya göre belirlenen illerdahilindeverildiği için ancak aynı il içerisinde ve Genelgede belirtilen sınıflamaya göre Bakanlığın izni ile devredebilir.

&bullGerçek ve Tüzel kişiler EK-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ve EK-2’deki “Taahhütname” ile birlikte, EK-3’de istenilen bilgi, belge ve taahhütnameleri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Bakanlık Genel Evraka teslim eder.

&bull1 adet telli dosya içerisine sırası ile başvuru belgelerinde istenilen belgelerin her biri naylon torba dosya ile konulacaktır.

&bullBaşvuru dosyasında Ek-3’de bildirilmiş olan belgelerin her biri sırası ile dosyalanacaktır. Dosya düzenine ve sıraya sadık kalınarak yapılacaktır. Gelişigüzel hazırlanmış dosyalar başvuru sahibine iade edilecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

&bullİstenilen belgelerin aslı ya da noterden aslı gibidir olarak onaylanmış olan suretleri dışında fotokopi, faks vs. benzeri belgeler kabul edilmeyecektir.

&bullBaşvuru sırasında istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki değerlendirme sunulan belgeler Bakanlık Genel Evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde incelenecek olup, gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans başvurularındaki eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi istenecek ve süresi içinde eksiklileri giderilmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi

&bullBelirtilen şartları taşıyanlar gerekli başvuru evrakları ile birlikte en geç15.04.2013tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlık Genel evrakına teslim edilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

EK-1

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Organ nakli merkezi faaliyeti kapsamında&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip..İlinde,&hellip&hellip&hellip&hellipsınıfında, &hellip&hellip&hellip&hellip.naklimerkezi için 10 yıl süreyle lisans almayı talep etmekteyiz.

Lisans başvurumuzun kabulünü gerçek veya tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.

Ek: (EK-2’deki taahhütname ve EK-3’de belirtilen belgeler eklenecektir.)

Gerçek/Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin

Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih

Gerçek/Tüzel kişinin ticaretünvanı

:

Gerçek/Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il

:

Gerçek/Tüzel kişinin ticaret sicil numarası

:

Bağlı bulunulan vergi dairesi ve sicil numarası

:

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular