24 Temmuz 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriAyakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları'na ilişkin düzenleme yargıya taşındı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları’na ilişkin düzenleme yargıya taşındı

25.09.2010 tarih ve 27710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptaline ilişkin açılan davaya ilişkin bilgiler aşağıdadır:

SAĞLIK HİZMETİNDE BİLİM VE HUKUK DIŞI YASAKLARIN İPTALİ İÇİN YARGIYA TAŞINDI

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Eylülde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelik değişikliklerinden hekimlerin hak ve yetkileri ile sağlık hizmetini hukuka aykırı olarak sınırlandıran düzenlemelere karşı iptal davası açılmıştır. Uzmanlık Derneklerinin yazılı görüşleri de eklenerek hazırlanan dava dilekçesinde özetle

1- Muayenehanede yapılan tıbbi girişimleri, bilimsel gerekliliklere dayanmadan hukuka aykırı olarak sınırlandıran,

Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. Fıkrasındaki ” bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur” ibaresinin,

38. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan “e) Muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemler listesi EK-13’te,” ibaresinin,

Ek-13 sayılı listenin, listede yer alan işlemlerin belirlenmesi gerekliliğini içeren Yönetmeliğin Ek-1/d’nin 1. fıkrasındaki “Ek-13’te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını” ibaresi listede belirtilen işlemler dışında işlemin muayenehanede yapılmasını yasaklayarak yaptırıma bağlayan Ek-6/a’nın “Hizmet Birimine Esas Bilgiler” başlıklı 2.Bölümünün (5). satırının,

2– Gerekmediği halde muayenehanede en az bir sağlık personeli istihdamı zorunluluğu getirilerek uymamayı yaptırıma bağlayan Yönetmeliğin Ek-6/a’nın “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı 1.Bölümünün (4). satırının,

3- Hastalara ait bütün sağlık kayıtlarının Bakanlığa iletilmesi zorunluluğunu getirerek hasta haklarının ve sır saklama yükümlülüğünün ihlal eden Yönetmeliğin Ek-6/a’nın “Hizmet Birimine Esas Bilgiler” başlıklı 2.Bölümünün (7). satırının iptali istenilmiştir.

İptal gerekçelerinde özetle

  • İptali istenilen Yönetmelik hükümlerinin özü itibariyle muayenehanelerde verilen sağlık hizmetlerinin azaltılması.sınırlandırılması amacı ile tıp biliminin gereklerine aykırı olarak ve Tam Gün adıyla bilinen Yasa ile aynı sonucu elde etmek amacıyla yapıldığı, oysa Kamu yararının istisnasız tüm idari işlemler için ‘genel amaç’ olduğu göz önüne alındığında dava konusu düzenlemelerin öncelikle amaç unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu,
  • Yönetmelikte yapılan değişikliklerle Sağlık Bakanlığının muayenehanelerde yapılabilecek işlemleri sayma yolu ile sınırlandırdığı, yapılabilecek işlemleri sayma yolu ile gösteren bir düzenlemenin hukuk normunun gerektirdiği genellik, soyutluk ve süreklilik unsurlarını içermediği, Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen “Hukuk Devleti” ilkesine aykırı düştüğü, sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını ve çalışma hakkını hukuka aykırı olarak sınırladığı, hekimlere tanınan mesleği serbest olarak icra hakkını, genel olarak hastalıkları tedavi hak ve yetkisini ihlal ettiği,
  • Yönetmelik yapılırken bilimsel hazırlık çalışmalarınane Tıp Fakültelerinden ne de meslek örgütlerinden temsilci çağrılmadığını, 9 adet eğitim ve araştırma hastanesinden 16 alandan üçer uzman hekim muayenehanelerde yapılabilecek işlemlerin listesini belirlemek üzere görevlendirildiğini oysaTıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne göre tıpta 43 adet ana dal uzmanlığı 45 adet yan dal uzmanlığı olmak üzere toplam 88 uzmanlık alanı bulunduğu, çok sayıda uzmanlık alından temsilci olmaksızın ve çağrılan alanların da görüşlerine itibar etmeksizin hazırlanan Ek-13 sayılı listenin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Kaynak: TTB

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular