7. Sağlık Zirvesi

7. Sağlık Zirvesi; “Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik ve Finansal Yönetim” ana temasıyla, Türkiye sağlık sektörünün sorunlarına çözüm aramak, inovatif, özgün ve çözüm odaklı bir şekilde sektörün geleceğini şekillendirmek ve böylece sektörün sürdürülebilirliğine ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla 19-21 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da sektör temsilcilerinin büyük teveccühüyle icra edildi.

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü, İşkur, Ohsad, Türkiye Sigorta Birliği, Üniversite Hastaneleri Birliği, Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nden alanında uzman konuşmacıların sunum yaptığı zirve, sektörün tüm temsilcilerini bir araya getirdi.

3 gün süren zirvede sektörün tüm paydaşları sağlık sisteminin daha verimli hale gelmesi için mevcut sorunları karşılıklı istişare ettiler. Özel Hastaneler Platformu Derneği olarak zirveye katkısı olan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz.

© 2017 Özel Hastaneler Platformu. Tüm Hakları Saklıdır.